Dr hab. inż. Paweł Surdacki, prof. PL

Semestr letni
EIST4 (II  rok)  - Laboratorium Teorii Pola Elektromagnetycznego 

EIST6 (III rok) - Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Wykład

Projektowanie

Wpisy do indeksu: pi±tek 27.06.2014 r. godz. 12.00-12.30.

 

Semestr zimowy
EIST 3 - Laboratorium Metod Numerycznych
EMST 2 - Laboratorium Metod Numerycznych w Technice

Studia podyplomowe "Technologie Informatyczne" 
Studia podyplomowe "Odnawialne ¬ródła Energii"

    

E-mail: p.surdacki@pollub.pl

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
Oddział Lubelski PTETiS
Podsieć Technologii Nadprzewodnikowych "SUPTECH"