PRACOWNICY INSTYTUTU

KIEROWNICTWO INSTYTUTU

zdjecie Dyrektor instytutu:
prof. dr hab inż. Henryka D. Stryczewska

tel. +48-81-538-4289
tel.wew. 4289
e-mail: h.stryczewska@pollub.pl
zdjecie Zastępca dyrektora:
prof. dr hab inż. Andrzej Wac-Włodarczyk

tel. +48-81-538-4292
tel.wew. 4292
e-mail: a.wac-wlodarczyk@pollub.pl

BIURO INSTYTUTU

zdjecie mgr Renata Jaroszyńska

tel. +48-81-538-4289
tel.wew. 4289
e-mail: r.galat@pollub.pl
zdjecie mgr inż.Włodzimierz Janowski

tel. +48-81-538-4720
tel.wew. 4720
e-mail: w.janowski@pollub.pl

ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ

zdjecie Kierownik zakładu:
prof. dr hab inż. Andrzej Wac-Włodarczyk

tel. +48-81-538-4292
tel.wew. 4292
e-mail: a.wac-wlodarczyk@pollub.pl
zdjecie dr inż. Tomasz Giżewski

tel. +48-81-538-4294
tel.wew. 4294
e-mail: t.gizewski@pollub.pl
zdjecie dr inż. Ryszard Goleman

tel. +48-81-538-4296
tel.wew. 4296
e-mail: r.goleman@pollub.pl
zdjecie dr inż. Joanna Kozieł

tel. +48-81-538-4294
tel.wew. 4294
e-mail: j.koziel@pollub.pl
zdjecie dr inż. Paweł Mazurek

tel. +48-81-538-4293
tel.wew. 4293
e-mail: p.mazurek@pollub.pl
www: http://mazurek.pollub.pl
zdjecie Dariusz Sowa

tel. +48-81-538-4290
tel.wew. 4290
e-mail: d.sowa@pollub.pl

ZAKŁAD TECHNIK KOMPUTEROWYCH W ELEKTROTECHNICE

zdjecie Kierownik zakładu:
prof. dr hab inż. Henryka D. Stryczewska

tel. +48-81-538-4289
tel.wew. 4289
e-mail: h.stryczewska@pollub.pl
zdjecie dr hab. inż. Paweł Surdacki, prof. PL

tel. +48-81-538-4292
tel.wew. 4292
e-mail: p.surdacki@pollub.pl
www: http://ipee.pollub.pl/users/ps/
zdjecie dr inż. Jarosław Diatczyk

tel. +48-81-538-4296
tel.wew. 4296
e-mail: j.diatczyk@pollub.pl
zdjecie dr inż. Leszek Jaroszyński

tel. +48-81-538-4293
tel.wew. 4293
e-mail: l.jaroszynski@pollub.pl
zdjecie dr inż.Grzegorz Komarzyniec

tel. +48-81-538-4294
tel.wew. 4294
e-mail: g.komarzyniec@pollub.pl
zdjecie dr inż. Elżbieta Ratajewicz

tel. +48-81-538-4295
tel.wew. 4295
e-mail: e.ratajewicz-mikolajczak@pollub.pl
zdjecie Eugeniusz J. Dominiak

tel. +48-81-538-4298
tel.wew. 4298
e-mail: e.dominiak@pollub.pl

ZAKłAD ELEKTROTECHNOLOGII

zdjecie Kierownik zakładu:
dr inż. Krzysztof Nalewaj

tel. +48-81-538-4296
tel.wew. 4296
e-mail: k.nalewaj@pollub.pl
zdjecie prof. dr hab inż. Tadeusz Janowski

tel. +48-81-538-4289
tel.wew. 4289
e-mail: t.janowski@pollub.pl
zdjecie dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL

tel. +48-81-538-4295
tel.wew. 4295
e-mail: j.pawlat@pollub.pl
zdjecie dr inż. Michał Łanczont

tel. +48-81-538-4293
tel.wew. 4293
e-mail: m.lanczont@pollub.pl
www: http://lanczont.pollub.pl
zdjecie mgr inż. Michał Kwiatkowski

tel. +48-81-538-4297
tel.wew. 4297
e-mail: michal.kwiatkowski@pollub.edu.pl

ZAKŁAD ELEKTROCHEMII

Strona internetowa zakładu

zdjecie Kierownik zakładu:
dr hab. prof. PL Krystyna Marczewska-Boczkowska

tel. +48-81-538-4334
tel.wew. 4334
e-mail: k.boczkowska@pollub.pl
zdjecie prof. dr hab. Marek Kosmulski

tel. +48-81-538-4355
tel.wew. 4355
e-mail: m.kosmulski@pollub.pl
zdjecie dr Edward Mączka

tel. +48-81-538-4334
tel.wew. 4334
e-mail: e.maczka@pollub.pl

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ I ELEKTRYCZNEJ

Strona internetowa zakładu

zdjecie Kierownik zakładu:
dr inż. Marek Horyński

tel. +48-81-538-4299
tel.wew. 4299
e-mail: m.horynski@pollub.pl
zdjecie dr inż. Artur Boguta

tel. +48-81-538-4301
tel.wew. 4301
e-mail: a.boguta@pollub.pl
zdjecie dr inż. Marcin Buczaj

tel. +48-81-538-4301
tel.wew. 4301
e-mail: m.buczaj@pollub.pl
zdjecie dr inż. Sebastian Styła

tel. +48-81-538-4300
tel.wew. 4300
e-mail: s.styla@pollub.pl
zdjecie mgr Katarzyna Burak

tel. +48-81-538-4299
tel.wew. 4299
e-mail: k.burak@pollub.pl
zdjecie mgr inż. Jacek Majcher

tel. +48-81-538-4302
tel.wew. 4302
e-mail: j.majcher@pollub.pl